Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ

Banner

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΑ

 

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 01/10/18 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/10/18

ΔΕΥΤΕΡΑ/Mon 08:30-16:30 10:45-18:00
ΤΡΙΤΗ/Tue 08:30-17:30 16:00
ΤΕΤΑΡΤΗ/wed 18:30 06:30
ΠΕΜΠΤΗ/Thur 09:00-18:00 06:30-16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/Fri 09:00-18:00 06:30-15:30-19:30
ΣΑΒΒΑΤΟ/Sat 08:00-17:30
09:30-18:45
ΚΥΡΙΑΚΗ/Sun 08:00-17:30

09:30-19:30
Παρασκευή/fri  26/10
08:30-18:30 06:30-16:30-20:00
Σάββατο /Sat    27/10
08:00-17:30 09:30-18:45
Κυριακή/Sun    28/10 08:00-18:00 09:30-16:45-19:45
Δευτέρα /Mon   29/10 08:30-16:30 10:45-18:00
Τρίτη /Tue         30/10
08:30-17:30 16:00

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΠΟ 31/10/18 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31/12/18

ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΑΠΟ ΚΕΑΔ

ΔΕΥΤΕΡΑ /Mod.
16:30
07:30
ΤΡΙΤΗ /Tue.
09:00
06:30-16:00
ΤΕΤΑΡΤΗ/Wed.
08:30
17:00
ΠΕΜΠΤΗ/Thur
08:30-17:00
14:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/Fri
09:00-18:00 06:30-16:00-19:30
ΣΑΒΒΑΤΟ/Sat   
08:30
17:00
ΚΥΡΙΑΚΗ /sun
08:30-18:45
17:30
----------------------

-------------------------------------
ΔΕΥΤΕΡΑ /Mon 24/12/18
09:00
07:30-15:30
---------------
--------------------------
---------------------
ΤΕΤΑΡΤΗ/Wed 26/12/2018
09:00
17:15ΔΕΥΤΕΡΑ /Mon 31/12/18
09:00
07:30-15:00