ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΚΕΔΩΝ ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟΣ

 ΑΠΟ 26/05/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/05/23                         

 

 ΑΠΟ 01/06/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/06/23                          

 

 ΑΠΟ 08/06/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 22/06/23                          

 

 

 ΑΠΟ 23/06/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/07/23                         

 

*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟΣΑΠ 

 

 ΑΠΟ 19/05/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 22/06/23 

 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

 

 ΑΠΟ 23/06/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/07/23 

 

 

 ΑΠΟ 01/08/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/09/23 

 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  

 

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη.